top of page

Kosten

 

Tarieven 
 

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ.

 

De bekostiging vind plaats via het zorgprestatiemodel.

Dat betekent dat de kosten van uw therapie vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend worden met uw zorgverzekeraar middels zorgprestaties.  De tarieven van deze zorgprestaties worden ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld.

 

De tarieven voor 2022 en verder informatie over het zorgprestatiemodel kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Voor 2022 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars die ons bekend zijn een contract afgesloten.  Behalve het eigen risico, heeft u daardoor verder geen kosten aan de behandeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

BG-GGZ / S-GGZ

Eigen risico

Tarieven zorgprestatiemodel

uitleg  zorgprestatiemodel

bottom of page