Kosten

​​Basis GGZ of

Specialistische GGZ

 

  

Vanaf 2014 is  er veel verandert in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De eerstelijnspsychologische zorg valt voortaan onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BG-GGZ) en psychotherapie of tweedelijnsbehandeling gaan vanaf 2014 specialistische geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ) heten. Of u in aanmerking komt voor BG-GGZ dan wel S-GGZ hangt af van u klachten en de verwijzing van u huisarts. 

 

De behandelingen voor minder complexe en ernstige problematiek vallen onder de B-GGZ en biedt behandelingen op basis van een drietal producten :

 

Basis Kort :                            maximaal  5  sessies    

Basis Middel :                              maximaal  7  sessies

Basis Intensief :                         maximaal 10 sessies

De kosten zijn vastgesteld door de NZA. Deze kunt u als bijlage onderaan de pagina terug vinden.

 

We spreken van S-GGZ wanneer uw problematiek complexer en ernstiger is en intensievere zorg nodig heeft. De behandeling wordt in dat geval volledig vergoed door de zorgverzekeraar ongeacht het aantal afspraken gedurende maximaal een jaar. 

De kosten zijn vastgesteld door de NZA. Deze kunt u als bijlage onderaan de pagina terug vinden. 

Wanneer er na de intake blijkt dat er geen indicatie is voor De BG-GGZ dan wel de S-GGZ zal er een onvolledig behandeltraject in rekening worden gebracht. Deze wordt vergoed door u zorgverzekeraar.

BG-GGZ / S-GGZ

BG-GGZ kosten

S-GGZ kosten