top of page

Kosten

​​Kosten

 Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat indien de cliënt door een huisarts verwezen is, en er een indicatie voor psychotherapie gesteld kan worden op basis van de aangemelde problematiek, de kosten voor psychotherapie vanuit de basisverzekering vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekeraar geldt dat u een verwijsbrief moet hebben van de huisarts of bedrijfsarts die aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

 

Op de verwijskaart moet de  naam van de arts en zijn AGB-code zijn vermeldt. Verder is het van belang dat de verwijsbrief voorafgaand aan de behandeling aan u is afgegeven. De datum op de verwijsbrief geeft dit aan.  Daarnaast moet op de verwijsbrief vermeldt staan dat er een vermoeden is van een DSM V diagnose en een bij voorkeur een korte beschrijving van de klachten. 

 

Er is geen eigen bijdrage voor een psychotherapeutische behandeling. Met alle zorgverzekeraars die mij bekend zijn heb ik een contract afgesloten (zie onderstaande bijlage). Dit betekent dat er daardoor verder geen overige kosten, behalve het eigen risico, van de behandeling voor de cliënt zijn. Indien er toch een verzekeraar is waarmee ik geen contract heb afgesloten, betaalt u zelf de rekening. U krijgt via restitutie dan ongeveer 70% terug van uw verzekeraar.

Wel wil ik u er nadrukkelijk op attenderen dat de kosten bij de cliënt in mindering gebracht worden op zijn of haar eigen risico. Voor informatie over het eigen risico zie onderstaande link van de rijksoverheid.

eigen risico 

zorgverzekeraars gecontracteerd

bottom of page