Psychotherapie

Psychotherapie is een geschikte behandeling wanneer u last heeft van (terugkerende) psychische klachten die al geruime tijd uw functioneren belemmeren.  De klachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: angsten, depressies, minderwaardige gevoelens, het moeilijk kunnen verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of wanneer er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.

De therapie zal er op gericht zijn om deze klachten te verminderen, weg te nemen of ervoor te zorgen dat u deze beter kunt accepteren. Belangrijk daarbij is dat u bereid bent om uw gevoelens, gedachten en gedragingen die horen bij deze klachten te willen onderzoeken met een therapeut.
 

Het uitgangspunt van de therapie is dat de cliënt zelf het beste kan voelen en weten wat hij/zij wil en wat voor hem/haar belangrijk is. Het uiteindelijke doel is dan ook om daar meer bewust van te worden en meer gebruik te maken van alle mogelijkheden en verlangens die hij/zij reeds heeft.

Tevens kan therapie helpen om te verwerken wat een cliënt is overkomen en wat hij/zij daarbij heeft ervaren. De verwerking van pijnlijke gevoelens omtrent deze ingrijpende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan voor het leven van de cliënt zullen dan meer centraal staan. Hierdoor zal hij/zij in staat zijn om deze een plek te kunnen geven in zijn/haar persoonlijke geschiedenis en dit minder als last te ervaren in het heden. ​

J.F.Posthumus 

Oudezijds Voorburgwal 282

 1012 GL , Amsterdam     praktijkposthumus@gmail.com