top of page

​Psychotherapie

Psychotherapie is een geschikte behandeling wanneer je last hebt van (terugkerende) psychische klachten die al geruime tijd je functioneren belemmeren.  De klachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: angsten, depressies, minderwaardige gevoelens, het moeilijk kunnen verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijkheidsproblematiek.

De therapie zal er op gericht zijn om deze klachten te verminderen, weg te nemen of om ervoor te zorgen dat je deze beter kunt accepteren.

 

Belangrijk daarbij is dat je bereid bent om je gevoelens, gedachten en gedragingen die horen bij deze klachten te onderzoeken.
 

Het uitgangspunt daarbij is dat jij zelf het beste kan voelen en weten wat je wilt en wat echt voor jou belangrijk is. Het uiteindelijke doel is om meer bewust hiervan te worden en meer gebruik te maken van alle mogelijkheden die je reeds hebt.

Tevens kan therapie helpen met het verwerken van ingrijpende, schokkende gebeurtenissen. De verwerking van pijnlijke gevoelens en de gevolgen daarvan voor het leven zullen dan meer centraal staan in jou therapie. Hierdoor zal je  beter in staat zijn om dit een plek te kunnen geven en dit minder als een aanhoudende last te ervaren in het heden. ​

bottom of page